Відділення ортопедії та травматології

Завідуючий відділенням ортопедії та травматології

   Меркулов Костянтин Юрійович, лікар ортопед-травматолог, лікар вищої кваліфікаційної категорiї, обласний травматолог Миколаївської області,  головний експерт Миколаївської області за спеціальністю «Ортопедія та травматологія».

Контактний телефон: (0512) 41-34-77.

Відділення ортопедії та травматології розраховане  на 60 ліжок  і розташоване на 5 поверсі закладу. Профіль ліжок – ортопедія та травматологія, хірургія та урологія.

Госпіталізація хворих здіснюється в плановому порядку згідно направлень сімейних лікарів або лікуючих лікарів лікувальних закладів міста та області, у т.ч. лікарями консультативної поліклініки госпіталю.

У відділенні ортопедії та травматології   хворі  забезпечується меддопомогою  згідно ПМГ (програми медичних гарантій) за  пакетами:

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ” та  “СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ”:

Умови надання послуги: стаціонарно.

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
 3. Проведення хірургічних операцій (Пакет ПМД “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”)/Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій(Пакет ПМД “Стаціонарна допомога дорослим т дітям без проведення хірургічних операцій”).
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
 10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

У  відділенні виконуються наступні хірургічні втручання:

 • Травматологічні втручання та маніпуляції:
  • ендопротезування колінних та кульшових суглобів (детальніше – у інтервью Алексєєва Миколи Івановича);
  • металоостеосинтез накістний верхніх і нижніх кінцівок (МОС пластиною DСР, LСР , гвинтами: гвинтом Герберта, по Веберу: спицями і т.д.);
  • металоостеосинтез внутрішньокістковий (інтрамедулярний стержень, блокуючі і неблокуючої фіксації);
  • позавогнищевий металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації (апарат Ілізарова, стержньовий і спице–стержньові апарати і т.д.);
  • корегуючі остеотомії;
  • операції при захворюваннях сполучної тканини (контрактура Дюпюітрена, Ледерхоза, синдром карпального канала, невринома Мортона і т.д.);
  • діагностичні і лікувальні артроскопії колінних суглобів (у т.ч. меніскектомія, лаваж порожнини колінних суглобів, втручання на зв’язках);
  • операції при Hallux valgus деформації;
  • кісткова пластика післятравматичних або набутих деформацій кісткової тканини аутокісткою або алокісткою;
  • внутрішньосуглобіві і периартикулярної блокади;
  • закриті і відкриті репозиції переломів і вивихів.
 • На органах черевної порожнини:
  • лапароскопічна та відкрита холецистектомія;
  • накладання біліодегістівних анастомозів;
  • операцii на тонкому та товстому кишкiвнику та реконструктивнi операції;
  • усi види килоростинiв з пластикою сіткою.
 • Операцii при захворюваннях судин нижніх кiнцiвок:
  • поперекова сiмпатектомiя;
  • венектомiя;
  • ампутацiї кiнцiвок тощо;
 • Урологiчнi втручання:
  • на нирках та сечоводах;
  • на сечовому мiхурі та простатi з використанням ТУР (трансуретральної резекції);
  • на уретрі – оптична уретеротомія (з використанням уретеротома, придбанного на благодійні кошти фірми «НІБУЛОН»)

 Також у відділенні проводяться маніпуляції і консервативне лікування станів, не потребуючих хірургічного втручання (в рамках пакета медичних гарантій СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ):

 • медичний огляд лікря-хірурга, лікаря-уролога, лікаря ортопеда-травматолога;
 • лікування артрозів, тендінітів, повільно консолідуючі переломи (РRР терапія, внутрішньосуглобове введення препаратів гіалуронової кислоти, тощо);
 • консервативне лікування остеоартрозів;
 • консервативне лікування переломів.

У відділенні працюють:

Завідуючий відділенням:

 • Меркулов Костянтин Юрійович, лікар-ортопед-травматолог, лікар вищої кваліфікаційної категорiї.

Лікарі  ординатори:

 • Алєксєєв Микола Іванович, лікар-ортопед-травматолог, лікар вищої кваліфікаційної категорiї;
 • Дембицький Володимир Анатолійович, лікар-уролог вищої категорії;
 • Дорошенко Костянтин Володимирович, лікар-хірург вищої категорії.
 • Зінкевич Михайло Леонідович, лікар-ортопед-травматолог І категорії;
 • Котелевець Іван Андрійович, лікар-ортопед-травматолог, лікар-спеціаліст;
 • Кулішенко Артур Юрійович, лікар-ортопед-травматолог, лікар-спеціаліст;
 • Табунщик Павло Семенович, лікар-ортопед-травматолог, лікар-спеціаліст;
 • Швидченко Євген Олексійович, лікар-ортопед-травматолог

Співпраця

З вересня 2015 року активну участь у житті хірургічного відділення Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни приймає ІТ-компанія GeeksForLess під керівництвом Ніколайчука Ігоря Євгеновича, благодійний фонд «Здоров’я воїна» та ТОВ СГП «Нібулон».

За цей короткий період нашими спонсорами була придбана сучасне дороговартісне медичне обладнання: лапароскопічна стійка для проведення мало інвазійних хірургічних втручань, оптичний уретеротом, розширити можливості оперативних втручань на більш високому рівні дозволяє наявність ЕОП (електронно-оптичного перетворювача).

! Відео демонструє хірургічні маніпуляції і містить натуралістичні відображення крові, органів і тканин організму.