Терапевтичне відділення

Завідючий терапевтичним відділенням

Дорошенко Ганна Павлівна, закінчила Одеський державний медичний університет за фахом «лікувальна справа» у 2002 році. Приймала участь у міжнародних клінічних дослідженнях з ендокринології. Лікар першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю “ендокринологія”.

Контактний телефон: (0512) 41-19-59.

 

Терапевтичне відділення є структурним підрозділом МОГВВ, де надається кваліфікована медична допомога хворим терапевтичного та кардіологічного профілю, які потребують стаціонарного лікування. Має 60 ліжок. Штат відділення укомплектований в повному обсязі. У відділенні працюють кабінети ультразвукової діагностики (узд органів черевної порожнини, щитовидної залози, молочної залози та органів малого тазу) та фіброгастродуоденоскопії.

Госпіталізація хворих здіснюєтся в плановому порядку згідно направлень сімейних лікарів або лікуючих лікарів лікувальних закладів міста та області, ут.ч. лікаря-терапевта консультативної поліклініки госпіталю.

У відділенні забезпечується меддопомога згідно Програми медичних гарантій НСЗУ

«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

 Умови надання послуги: стаціонарно.

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювань.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

У відділенні працюють:

Завідуючий відділенням:

 • Шагін Андрій Борисович, лікар-терапевт вищої категорії;

Лікарі ординатори:

 • Аненко Валерій Григорович, лікар-кардіолог вищої категорії.
 • Підручний Михайло Степанович, лікар-терапевт вищої категорії
 • Тунякіна Ірина Анатоліївна, лікар-терапевт вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики
 • Швець Петро Петрович, лікар-терапевт вищої категорії