Реабілітаційне відділення

В.о. завідуючого реабілітаційним відділенням

    Осмакова Світлана Михайлівна, лікар-фізіотерапевт вищої категорії

Контактний телефон:

(0512) 41-34-14

 

Реабілітаційне відділення є структурним підрозділом МОКГВВ, де надається кваліфікована медична допомога хворим різного профілю, які потребують стаціонарного лікування та реабілітаційної допомоги.  Має 40 ліжок.

Госпіталізація хворих здіснюєтся в плановому порядку згідно направлень сімейних лікарів або лікуючих лікарів лікувальних закладів міста та області, у т.ч. лікарів МОКГВВ.

У відділенні надається меддопомога згідно пакетів ПМГ:

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Пакети МЕДРЕАБІЛІТАЦІЇ:

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Обсяг медичних послуг відповідно до медичних потреб пацієнтів (специфікація):

 1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.
 2. Постановка реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану (лист/таблиця втручань) проводиться з використанням специфічних для конкретної нозології міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники). Цілі та завдання, визначені в індивідуальному реабілітаційному плані, повинні бути специфічні, вимірювані, досяжні, реалістичні та визначені в часі. Оцінка стану функціонування та можливості чи необхідності пацієнта/пацієнтки отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.
 3. Надання послуг з медичної реабілітації у сфері охорони здоров’я за напрямом нейрореабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та поточний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки.
 4. Здійснення поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань за результатами реабілітаційного обстеження.
 5. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою за результатами реабілітаційного обстеження для переведення пацієнта/пацієнтки на інший етап реабілітації або догляду.
 6. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:
  1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
  2. біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);
  3. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  4. С-реактивний білок;
  5. загальний аналіз сечі;
  6. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки).
 7. Проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або  направлення на інструментальні обстеження до інших закладів  відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 8. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарем-невропатологом та/або лікарем-неврологом дитячим, та лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта/пацієнтки.
 9. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.
 10. Психологічний супровід пацієнтів з ураженням нервової системи.
 11. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови ти специфікацію надання медпослуг за СТАЦІОНАРНИМ пакетом можна подивитись на сторінці Терапевтичного відділення.

У відділенні працюють:

В.о. завідуючого відділенням:

 • Осмакова Світлана Михайлівна, лікар-фізіотерапевт вищої категорії

Лікарі ординатори:

 • Латій Олександр Володимирович, лікар – невропатолог вищої категорії
 • Лавіденко Людмила Анатоліївна, лікар- невропатолог ІІ категорії

 Клінічний психолог

 • Древус Віталій Юрійович

Ерготерапевти

 • Білик Дмитро Сергійович
 • Гордієнко Ганна Анатоліївна
 • Гуменюк Олег Іванович

Фізичні терапевти

 • Брензевич Олександр Вікторович
 • Водолага Руслан Олексійович
 • Тичина Інна Володимирівна
 • Кияс Сергій Анатолійович

 

         У своїй роботі мультидисциплінарна команда реабілітаційного відділення застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів згідно із затвердженими локальними проколами надання медичної допомоги, впроваджують у практику нові методи дігностики, лікування та реабілітації.

У реабілітаційному відділенні для пацієнта розробляється індівідуальна реабілітаційна програма, дотримуючись якої він отримує комплексне відновлення. Поміж іншим:

– базові вправи для укріплення організму;

– спеціалізовані вправи на розробку і закачку травмованої області;

– міофасціальний масаж;

– оздоровчий стретчинг;

– індивідуальний комплекс на покращення діапазону рухів травмованої області;

корекція когнітівних порушень;

При відділенні працюють підрозділи ЛФК, механотерапії, фізичної терапії, ерготерапії, масажу, медико-психологічної реабілітації, використовуються «Біоптрон», масажне ліжко CERAGEM, корекційно-розвиваючий навчальний комплекс РехаКом.

Відділення ЛФК

У відділенні лікувальної фізкультури працюють 3 інструктори ЛФК, 3 масажиста. Кабінет за допомогою облдержадміністрації оснащено сучасним реабілітаційним обладнанням, що дозволяє розширювати можливості щодо реабілітаційних заходів.

Зал механотерапії

Зал механотерапії для активних тренувань оснащений сучасним обладнанням.

 • Підйомник для хворих з патологією нервової системи та порушеннями опорно-рухового апарату, який застосовується в активній реабілітації, використовується для відновлення навичок ходьби у пацієнтів. Він застосовується для скорішого відновлення фізіологічного кроку. Підйомник за допомогою спеціальних строп забезпечує підйом/спуск пацієнта, а рейкова система забезпечує переміщення пацієнта.
 • Реабілітаційні модулі застосовуються в активній реабілітації при контрактурах.
  За допомогою реабілітаційних модулів при тренуванні помітно зменшується обмеження пасивних рухів в суглобі. Вправи виконуються на основі пронації (внутрішнє обертання) і супінації (зовнішнє обертання).

Сучасна кімната ерготерапії

       Завдяки умовам максимально наближеним до домашніх, наші фахівці навчають пацієнтів навичкам самообслуговування
       На жаль, пацієнти в зв’язку з травмою чи захворюваннями нервової системи втрачають багато побутових навичок, що значно погіршує якість життя їх самих та їх рідних. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб повернути таких хворих до активної життєдіяльності, щоб можен міг почувати себе повноцінним учасником буденної діяльності.
    Завдяки обладнаній кухні, що повністю повторює домашні умови, наборам для відновленням дрібної моторики, меблям, що відтворюють житлове приміщення – наші пацієнти навчаються всьому, що знадобиться їм в подальшому житті

Зал фізичної терапії

          Зал фізичної терапії оснащено відповідно сучасним уявленням про доказову реабілітацію.
-стельова рейка і бруси з перешкодами (Вертикалізація, відновлення навиків ходьби, коли пацієнт після перенесеної хвороби втратив навички ходи);
-динамічні сходинки (призначені для занять з відновлення навичок ходьби, вправ для розвитку рівноваги та навчанню ходьбі в умовах реабілітаційних залів);
-балансир (Спортивний снаряд-балансувальна платформа використовується для виконання різноманітних вправ на рівновагу);
-фізіобол ( М’яч для реабілітації, фізіотерапії, тренування вестибулярного апарату);
-велоергометр (визначає індивідуальне фізичне навантаження із застосуванням зростаючого ступеневого фізичного навантаження,кардіотренування);
-дзеркало (Дзеркальна терапія- метод рухової реабілітації, при якому пацієнт рухає здоровою кінцівкою і дивиться на її відображення в дзеркалі. При цьому у пацієнта створюється ілюзія, що уражена кінцівка рухається як здорова ( «дзеркальна ілюзія»).

 

 

Центр медико-психологічної реабілітації

Робота центру базується на принципах біопсихосоціальної абілітаційної моделі, використовуються інтегративні психокорекційні та психотерапевтичні інтервенції (групові і індивідуальні форми роботи), а саме: травмафокусовані когнітивно-поведінкові (формування конструктивних стратегій поведінки), раціональні (мобілізація захисних ресурсів), тілесно-орієнтовані (зниження рівня реактивної та особистісної тривожності), арт-терапевтичні (візуальна психокорекція страху), сімейні системні (відновлення сімейного функціонування, адекватного мікроклімату), мотиваційні (закріплення змін), імагітивні (відношення переносу та супротиву) та психоед’юкацію (гарантування успішності змін без медико-психологічного супроводу), використовуються e-health технології відповідно до принципів підтримуючого консультування.. Кожен хворий з порушенням адаптації отримує для ознайомлення «Робочий зошит самоуправління для військового». З квітня 2015 року впроваджена іпотерапія, яка дозволила досягти швидшої позитивної динаміки. В рамках анімалтерапії гарно зарекомендувало себе відвідування зоопарку, в рамках музикотерапії — концерти Миколаївської обласної філармонії., в рамках та психопрофілактики – відвідування музеїв міста.

Фізіотерапевтичне відділення

Відділення фізіотерапії оснащено 44 апаратами в 7 кабінетах електро-світло-теплолікування.
Згідно штатного розкладу в відділенні працює лікар-фізіотерапевт, 5 медичних сестер та 3 молодші медичні сестри.

Структура лікування

 • Лікування низькими частотами:
  гальванізація;
  імпульсні токи (ДДТ, ампуліпульс, магнітотерапія, електросон, франклінізація)
 • Світлолікування:
  Соллюкс;
  УФО (ультрафіолетове опромінення);
  Лазеротерапія;

 • Лікування високими частотами:
  УВЧ;
  СВЧ;
  дарсонвалізація
 • Магнітотерапія
 • Механотерапія – ультразвук.
 • Аерозольтерапія (інгаляції).
 • Теплолікування – парафіно-озокеритові аплікації.
 • Медикаментозний електрофорез

 

Співпраця

З 2020 року реабілітаційне відділення працює як окремий підрозділ Миколаївського обласного клінічного  госпіталю ветеранів війни.   Активну участі у  підтримці життя і діяльності відділення беруть  ІТ-компанія GeeksForLess під керівництвом Ніколайчука Ігоря Євгеновича, благодійний фонд «Здоров’я воїна» та «Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану» під керівництвом Білика Віктора Сергійовича.