Поліклініка

 

Завідуюча поліклінічним відділенням

Карапетьянц Карина Володимирівна, закінчила Донецький державний медичний інститут за фахом «лікувальна справа». З 1994 року працювала лікарем-офтальмологом. В госпіталі працює з 2007 року. Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом “офтальмологія”.

 

Контактний телефон: (0512) 41-50-11
Реєстратура: (0512) 41-55-24.

 

Поліклініка Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни розташована на 1 поверсі госпіталю. До її складу входять кабінети: терапевта, хірурга, невролога, ендокринолога, офтальмолога, отоларинголога, акушера-гінеколога, стоматолога-терапевта, стомалогоа-хірурга, стоматолога-ортопеда,  УЗД-діагностики та ендоскопії.  Прийом хворих ведуть 15 лікарів за 12 спеціальностями. В поліклініці надається дігностична, консультативна, лікувальна допомога ветеранам війни, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам АТО та іншим пацієнтам, створено комісію ЛКК.

В поліклінічному відділенні забезпечується меддопомога згідно Програми медичних гарантій НСЗУ

«АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ»

 Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, стоматолога;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення при невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 3. Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства.
 4. Лікування в амбулаторних умовах.
 5. Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
 6. Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
 7. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
 8. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
 10. Надання ургентної стоматологічної допомоги
 11. Виклик, у разі потреби, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 12. Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги.

У відділенні працюють:

Завідуюча відділенням:

 • Карапетьянц Карина Володимирівна, лікар-офтальмолог вищої категорії

Лікарі:

 • Базан Тетяна Михайлівна, лікар-стоматолог-хірург вищої категорії
 • Безрукова Наталя Веніамінівна, лікар-хірург вищої категорії
 • Головко Василь Вікторович, лікар-стоматолог-ортопед І категорії
 • Калінчук Віталіна Олександрівна, лікар-отоларинголог
 • Кобилянська Галина Василівна, лікар-стоматолог-терапевт вищої категорії
 • Латій Олександр Володимирович, лікар-невропатолог вищої категорії
 • Молдаваненко Ольга Борисівна, лікар-терапевт вищої категорії, лікар УЗД-діагностики
 • Підручний Михайло Степанович, лікар-терапевт вищої категорії
 • Поліщук Світлана Михайлівна, лікар-рентгенолог І категорії
 • Слободяник Галина Львівна, лікар-терапевт вищої категорії
 • Федоровська Вікторія В’ячеславівна, лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД-діагностики